Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości - weź udział!

Webska 

Kreowanie wizerunku to rząd płynnych zadań opierających się o metody działania public relations, prowadzących do postrzegania firmy przez innych w zgodzie z jej oczekiwaniami. W przypadku budowania wizerunku marki, firmy czy produktu wspomóc mogą agencje PR lub dział public relations. Jeśli jednak chodzi o personal branding, czyli budowanie marki osobistej, ogrom pracy leży we własnych rękach. Nader korzystny w budowaniu marki osobistej jest udział w programie Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości. Czemu kobiety przedsiębiorcze powinny wziąć w nim udział?

Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości - weź udział!

Personal branding a kreowanie wizerunku  

Rozważmy może w pierwszej kolejności, co oddziałuje na nasz wizerunek i czym on właściwie jest?   

Wizerunek to nie tylko to, jak wyglądamy. Niezaprzeczalnie wygląd, styl, odzież lub prezencja mają ważne znaczenie, natomiast istnieje kilka innych czynników, które mają wpływ na to, w jai sposób jesteśmy postrzegani przez innych. Duże znaczenie ma również język ciała, umiejętność budowania relacji z ludźmi, umiejętność porozumiewania się i modulacji głosu, etykieta i zasady savoir-vivre a także umiejętności interpersonalne. 

Czynnikiem scalającym wszystkie wyżej wymienione warunki jest respekt. To właśnie szacunek jest filarem tego jak inni nas postrzegają i jak sami postrzegamy siebie. Jeżeli na umówione spotkanie przyjdziemy spóźnieni i niedbale ubrani, będzie to świadczyć o naszym braku szacunku do osoby, z którą mieliśmy się spotkać. 

Tworzymy wizerunek zarówno w relacji face-to-face jak i wykorzystując marketing internetowy, co jest znacznie trudniejsze, bowiem jesteśmy poddawani ocenie bardzo szerokiemu gronu odbiorców. Należy więc, w pierwszej kolejności, rozważyć, jak chcemy być postrzegani przez innych, jakich użytkowników chcemy skupiać wokół swojej osoby, co chcemy osiągnąć kreowaniem swojej marki? Te zasadnicze pytania pozwolą nam określić obszar działań, które będziemy musieli podjąć i podejmować systematycznie, by tworzyć wyrazistą, autentyczną i spójną markę osobistą. 

Budowanie marki osobistej  

W budowaniu marki osobistej olbrzymie znaczenie ma networking, czyli tworzenie sieci wzajemnych kontaktów biznesowych, które służą do wymiany informacji, zasobów, wzajemnego wsparcia i perspektyw rozwoju.   

Zasadnicze znaczenie ma także forma docierania do nowych odbiorców. Nie należy oczekiwać, że w morzu konkurencji usługobiorcy sami nas odnajdą. W związku z tym warto nieustannie pojawiać się w mediach internetowych, które stanowią najpopularniejszą i nierzadko najtańszą formę promocji. Udzielanie wywiadów, wypowiadanie się w roli eksperta lub publikowanie artykułów tematycznie związanych z dziedziną, w której działamy to doskonałe strategie promocji marki osobistej i swojego biznesu. Wyjątkowo pomocny w tworzeniu wizerunku kobiety sukcesu jest także udział w programie Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości. 

Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości 

Udział w programie Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości rozpoczyna się wysłaniem formularza zgłoszeniowego na stronie www.kwiatkobiecejprzedsiebiorczosci.pl Następnym etapem jest przygotowanie wizytówki na stronie projektu, która weźmie udział w plebiscycie podsumowującym edycję. Plebiscyt pozwoli wyłonić trzy laureatki, które otrzymają tytuł Kobiety Przedsiębiorczej, pamiątkową statuetkę oraz pakiet działań PR. 

Uczestniczki projektu mają okazję wzięcia udziału w e-booku “50 definicji sukcesu” oraz korzystania z przyznanych członkiniom projektu stawek zniżkowych na publikowanie artykułów na łamach ogólnopolskich serwisów informacyjnych i branżowych i portali.   

Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości uczestniczy w rozwoju biznesów z sektora MŚP, ale również ułatwia rozwój kobiet przedsiębiorczych, gdyż członkinie projektu dostaną dostęp do platformy szkoleniowej, która poruszać będzie zagadnienia powiązane z przyciąganiem konsumentów, docieraniem do odbiorców, funkcjonalnością strony www, ale również motywacją, asertywnością i organizacją czasu.   

- Kwiat Kobiecej Przedsiębiorczości skierowany jest do kobiet stawiających pierwsze kroki w biznesie lub szukających pomysłu na rozwinięcie swoich skrzydeł. Z każdą zainteresowaną projektem kobietą rozmawiamy indywidualnie. Zależy mi, by każda uczestniczka określiła swoje cele i czynniki, które blokują lub spowalniają jej rozwój, a my przedstawimy jej rozwiązania dostosowane do jej potrzeb. Wierzę, że uda mi się stworzyć społeczność silnych, niezależnych kobiet, które będą się wzajemnie wspierać i uzupełniać - przyznaje pomysłodawczyni projektu Honorata Dyjasek, właścicielka agencji reklamowej, organizatorka akcji charytatywnych i laureatka wielu nagród biznesowych.  

Więcej szczegółów o projekcie na stronie www.kwiatkobiecejprzedsiebiorczosci.pl

Webska
Autor

Webska

Copywriter z 15-letnim doświadczeniem. Redaktor naczelna portali, autorka blogów. Laureatka nagród i organizatorka wielu projektów.